Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • SO Markerichtersveld
  Meester van Hasseltlaan 57
  7316 DK Apeldoorn
  T 055 - 534 10 61
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Onze school

 • Wij bieden in een kleinschalige omgeving (speciaal) onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar voor wie extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs niet toereikend is. Op onze school krijgen zij het onderwijs en de ondersteuning die zij nodig hebben vanwege hun gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wij benaderen onze leerlingen vanuit hun individuele mogelijkheden. Hierbij staan het welbevinden van onze leerlingen en het pedagogisch klimaat centraal. Onze aandacht gaat uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en de begeleiding van hun specifieke leerproblemen. Voor iedere leerling wordt er in overleg met ouders/verzorgers een individueel ontwikkelingsperspectief opgesteld.​ 

We werken met reguliere lesmethodes die, indien nodig, aangepast worden aan de behoeften van de leerlingen. Regelmaat, structuur en rust zijn uitgangspunten. Op deze manier bieden wij een voorspelbaar en veilig klimaat. Leerlingen krijgen les in groepen van maximaal vijftien leerlingen. Sinds het schooljaar 2016-2017 is er bovendien een kleinere kleutergroep voor zeer intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Vanaf  het schooljaar 2018-2019 zijn wij verhuisd naar het gebouw van sbo De Prinsenhof. Met deze inhuizing worden de mogelijkheden om inhoudelijk samen te werken aanzienlijk vergroot. Door nog nauwer samen te werken en het delen van elkaars kennis en kunde kunnen kinderen nóg beter geholpen worden en kunnen wij nog beter maatwerk leveren. De samenwerking is gestart met een gecombineerde kleutergroep.

SO Markerichtersveld is een gezonde en sport-actieve school die werkt met een zogenaamd buitenspeelplan. Elke pauze staan er zoveel mogelijk collega’s buiten om toezicht te houden en het spelen te begeleiden.​ 


 

Toelating

Voor de toelating van uw zoon of dochter tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband in uw regio bepaalt of deze wordt afgegeven. U kunt zo’n verklaring niet zelf aanvragen. De school waar uw kind staat ingeschreven of waar u uw kind heeft aangemeld, neemt deze taak op zich.

Aanmelden

Voor meer informatie over aanmelden op onze school kunt u contact opnemen met:
 
055 – 534 10 61
E info@somarkerichtersveld.nl​ ​​​
 

SO Markerichtersveld

:

Help (nieuw venster)